Pihakartta – mikä se on?

Usein kysytään, mitä pihakartassa näkyy. Alla voit vertailla valokuvaa ja vastaavaa pihakarttaa.
Löydätkö kuvasta ja kartasta esimerkiksi lipputangon?

Mitä hyötyä hyvästä pihakartasta on?

Kartan ja maaston vertailu toisiinsa lähtee hyvin käyntiin lapselle tutussa ympäristössä, kuten koulun pihassa. Kun alueen kivet ja kiipeilytelineet ja puut ja pensaat ovat jo välituntileikeistä tuttuja, on niiden hahmottaminen kartalta helpompaa ja kartan ”sanasto” alkaa hahmottua. Kartan lukeminenhan on alkuun kuin vieraan kielen opiskelua.

Erilaisten muotojen lisäksi väreillä on tärkeä rooli kartan välittämässä kuvassa maastosta. Sinisestä väristä tunnistaa veden ja vihreän ja keltaisen sävyillä kuvataan kasvillisuuden tiheyttä ja kulkukelpoisuutta. Värin perusteella erottaa myös heti rakennuksen parkkipaikasta ja polun ojasta.

Kun kartan merkinnät ja sen antama kuva ympäristöstä ovat tulleet tutuiksi, on helpompaa lähteä suunnistamaan vieraaseen maastoon. Tämän vaiheen onnistumiseksi on olennaista, että pihakartassa on käytetty samantyyppistä kuvaustapaa symboleineen ja väreineen kuin suunnistuskartassa.

Millainen pihakartta on?

Pihakartta on A4-kokoinen. Sen mittakaava on 1:1000 tai 1:2000, eli 1 cm kartalla vastaa 10 m (1:1000) tai 20 m (1:2000) luonnossa. Mittakaava valitaan kartoitettavan alueen koon perusteella. Karttamerkistö on Suomen Suunnistusliiton Pihakartan kuvausohjeiden mukainen.

Miten kartoitettava alue valitaan?

Kartoitettavan alueen rajaamisen voit halutessasi jättää kartoittajan huoleksi. Alla on kuitenkin hieman suuntaviivoja, jos haluat itse miettiä miltä alueelta pihakartta kannattaisi tehdä.

Kartalla kuvattava alue on maksimissaan noin 200 m x 300 m (1:1000) tai 400 m x 600 m (1:2000). Pienempi alue kattaa jo hyvin tyypillisen koulun pihapiirin. Isompi voi olla paikallaan jos esimerkiksi haluatte käyttää myös ympäröivää puistoa opetusalueena.

Kartoitettava alue olisi hyvä valita sellaiseksi, että sen halki ei mene vilkasliikenteisiä katuja tai teitä. Lisäksi alueen olisi hyvä rajautua selkeisiin kohteisiin kuten teihin ja aitoihin, jotta lapset eivät vahingossa juokse ulos kartalta.

Miten saan pihakartan?

Ota yhteyttä, niin asia järjestyy!